ecologie

thumb_ochr.jpg logo
În calitate de producător de produse igienice și cosmetice, dispozitive medicale, produse pentru curățenia casei - suntem responsabili pentru limitarea impactului negativ al activităților noastre asupra mediului. Ne asigurăm că atât procesele de producție, cât și cele de investiții se desfășoară într-o manieră durabilă - cu respect pentru mediul natural.

Politica Sistemului Integrat de Management al
Grupului TZMO

Consolidându-și participarea la pilonul de mediu al dezvoltării durabile, Grupul TZMO a adoptat Politica privind Sistemul Integrat de Management, care include angajamente în domeniul protecției mediului și este conformă cu cerințele Sistemului de Management al Mediului ISO 14001.

accesati Politica Sistemului de Management Integrat

 

Noi, Grupul TZMO, ne-am luat angajamentul să:

  • îmbunătățim efectele activităților noastre asupra mediului,
  • îmbunătățim constant procesele și implementarea tehnologiilor moderne,
  • prevenim poluarea mediului și avem grijă de resursele acestuia,
  • utilizăm durabil resursele în timpul implementării de noi proiecte.

Pentru aprovizionare lucrăm cu furnizori de top de materii prime, materiale care garantează componente de cea mai înaltă calitate, la fel ca partenerii noştri în utilizarea responsabilă a resurselor planetei.

Aplicând soluții tehnice inovatoare și tehnologii moderne de fabricație, acordăm o mare importanță minimizării și prevenirii poluării mediului.

Ne cream produsele astfel încât să reducem cât mai mult posibil impactul negativ asupra mediului, în fiecare etapă a ciclului de viață al produsului:

Pe lângă o abordare inovatoare a proiectării, atenția noastră asupra stării corespunzătoare a mașinilor și echipamentelor, a planificării producției și transportului pentru a asigura utilizarea maximă a capacităților de producție și logistică contribuie la reducerea resurselor naturale și la generarea deșeurilor.

Grupul TZMO sprijină în mod activ punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în conformitate cu Agenda Națiunilor Unite 2030.

TZMO se îndreaptӑ catre ZERO DEŞEURI

angajamentul ambițios al Grupului TZMO în ceea ce privește gestionarea responsabilă a deșeurilor

Grupul TZMO s-a angajat să îndeplinească obiectivul ambițios de eliminare completă a deșeurilor post-producție trimise la depozitele de deșeuri, până la sfârșitul anului 2025.

Programul „TZMO catre ZERO DEŞEURI” demonstrează că Grupul TZMO depășește cerințele legale pentru protecția mediului, angajându-se în întregul ciclu de viață al materiilor prime consumate și desfășurând un dialog deschis cu părțile interesate, menit să susțină ipotezele economiei circulare .

Susținem reciclarea materialelor plastice - avem linii de reciclare în grupul TZMO care asigură recuperarea unei părți semnificative a deșeurilor generate de companiile de producție ale grupului.

" Prin implementarea ipotezelor programului TZMO către programul ZERO WASTE, sprijinim implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă:"

  • obiectivul 12 - producție și consum responsabil
  • obiectivul 13 - acțiunea climatică
  • obiectivul 17 - parteneriate pentru obiective

 

TZMO SA participă la construcția sistemului de colectare și reciclare, precum și la recuperarea deșeurilor de ambalaje, dovadă fiind marcarea produselor noastre cu marca „GREEN POINT”. Obligația de recuperare și reciclare este îndeplinită prin intermediul Organizației de recuperare, care îndeplinește integral obligația.
despre noi